TOPlist

Jezis_Syn_cloveka_1web

Chalíl Džibrán

Ježiš Syn človeka

 

vydala Gardenia 2005 (prvé vydanie)

a 2010 (druhé a prepracované vydanie)

nová dotlač v predaji od októbra 2013

preklad PhDr. Marián Dujnič

rozmer 115 x 190 mm, pevná väzba s prebalom, lesklé lamino

208 strán

ilustrácie v knihe Chalíl Džibrán

cena 10,90 €

ISBN 9788085662627

 

 

Knihu si môžete objednať v internetovom kníhkupectve Čajka. http://www.cajka.sk/jezis-syn-cloveka/d-153182/

 

 

Túžba sprístupniť Džibránovo dielo Ježiš Syn človeka slovenskému čitateľovi sa vo mne zjavila, keď som putoval po brehoch Galilejského jazera. Bolo to krátko na to, ako som v prvej polovici deväťdesiatych rokov preložil Proroka a Prorokovu záhradu. Ovanul ma jedinečný duch galilejskej krajiny a preklad prvých kapitol knihy sa zrodil tam. Na jeseň tohto roku, keď úbočia Galiley skropil po letnej prestávke prvý dážď, priviedol ma Život do tejto čarovnej krajiny znova. Aby som symbolicky dopísal posledné vety prekladu.


Keď v jeden novembrový večer v roku 1926 začal Chalíl Džibrán v Bostone písať knihu o Ježišovi z Nazareta, bol už uznávaným spisovateľom. Jeho lyrická próza Prorok (The Prophet) žiarila na literárnom nebi ako jedna z najjasnejších hviezd. Málokomu sa podarilo prerozprávať biblické posolstvo súčasnému človeku tak poeticky a tak veľavýznamovo ako jemu, charizmatickému spisovateľovi z krajiny cédrov, z Libanonu. V rozprávaní proroka Mustafu mnohí čitatelia rozpoznali Ježišovo učenie o láske a živote. Niektorí nazvali Džibrána piatym evanjelistom.

Už počas putovania s otcom po úbočiach Hermónu, vinicami a rozkvitnutými údoliami Galiley, či medzi múrmi starých miest Judey a Fenície, zrodila sa v mladom Chalílovi neodbytná túžba napísať poetické vyznanie o Ježišovi. Pod hviezdnou klenbou, v spoločnosti pastierov a ich čried, sa pustil cestou antického Sokrata, ktorý povedal, že môžeme spoznať seba samého a objaviť Boha v tichu svojho vnútra. Počas hlbokých ponorov do krajiny ducha v sebe sa mladý Džibrán s obrazmi živého Ježiša stretol.

Priateľovi Michailovi Naimymu sa zdôveril, že v Nazaretskom našiel najväčšiu inšpiráciu: „Ježiš ostane naveky najväčšou postavou všetkých čias. Budeme v ňom nachádzať mystérium, vášeň, lásku, predstavivosť, tragédiu, krásu, poéziu a  pravdu.“

Kniha Ježiš Syn človeka mala premiéru vo vydavateľstve Alfred A. Knopf, New York pred Vianocami roku 1928 s podtitulom: „Jeho slová a skutky, ako ich vyrozprávali tí, ktorí ho

poznali“. Džibrán vykreslil Ježiša Nazaretského cez rozprávanie zážitkov a dojmov jeho súčasníkov: učeníkov, nasledovníkov, ženy, ktoré ho milovali, básnikov, zákonníkov, vzdelancov, kupcov, pastierov, ale i oponentov, neprajníkov a nepriateľov. Poetický jazyk, majstrovské opisy postáv a dejov i prírody urobili z najrozsiahlejšej knihy, akú Džibrán napísal, umelecký skvost. Knihu ilustroval vlastnými maľbami a kresbami.

Literárna obec a čitatelia prijali knihu s nadšením. The New York Times uverejnili 23. decembra 1928 recenziu diela z pera P. W. Wilsona: „V knihe nejde o históriu, ale o literárne stvárnenie formou monológov, poetických a krásnych, ktoré sú pripisované súčasníkom Ježiša, občas autentických, ako bola Miriam z Migdalu, inokedy vymyslených ako Filemón, grécky lekárnik. Z nesmrteľnej témy vyžaruje spôsob spracovania, neobvyklý, až unikátny...“

Ani americké konzervatívne The Catholic Times nešetrili chválou: „Vzácna kniha mimoriadnej krásy.“

Jezis_Galilea_web

V Džibránovej vízii sa stretávame s Ježišom pútnikom, ktorý kráča po galilejskej a judskej krajine, no v mystickom zmysle prechádza cez krajinu ducha, kráľovstvo nebeské. Svoje noci napĺňa osamote meditatívnym rozhovorom s Otcom nebeským, ktorého dôverne nazýva Abba. A zatiaľ čo Ježišovi učeníci oslovujú svojho učiteľa rabbi (hebr. duchovný Majster), Ježiš sa učeníkom (hebr. talmidim) predstavuje ako Syn človeka (hebr. ben ha'adam), ktorý sa po prvý raz spomína v knihe Daniel (7:13). Pozná hlad a smäd ľudí, a preto ich podporuje v hľadaní vyššieho významu života, ktorý sa nekončí smrťou. Ako učiteľ lásky neúnavne zdôrazňuje význam lásky, odpúšťania a zmierenia sa s blížnymi, lebo sú „naším neviditeľným Ja“. Keď sa ho pýtajú na hlavné posolstvo Božieho učenia, spomína formulku „Miluj blížneho svojho ako seba samého!“ z Mojžišovho Pentateuchu (Leviticus 19:18).

No Ježiš Nazaretský (hebr. Ješua ha-Nocri) vystupuje aj ako avatar, boží posol: „Kristus veľakrát prišiel na svet a putoval cez mnoho krajín. Všade ho považovali za čudáka a blázna.“

Pri čítaní Džibránovej knihy iste mnohým čitateľom príde na um otázka, ako Ježišovi súčasníci mohli chápať učenie, ktoré obsahovalo toľko prvkov mystična. Približne sto rokov pred Nazaretským už jestvovala v Judei hebrejská mystická škola, kde adeptov zasväcovali do ezotérneho výkladu Tóry (neskôr prerástla do kabaly). Po celej krajine bolo v tom čase možné stretnúť stovky extatických potulných kazateľov (hebr. ješuim), ktorí šírili medzi prostým ľudom Božie slovo. Môžeme sa domnievať, že ich vystúpenia prebúdzali v poslucháčoch extázu: „Lebo túžba býva prameňom extázy a toto je cesta, ktorá vedie k Otcovi.“ Takto vysvetľuje Ježiš v Džibránovi cestu ku spáse.

Podľa mystického judaizmu sa cesta k vnútornému oslobodeniu (spáse) začala vtedy, keď Hospodin povedal Abramovi (Genesis 12:1): „Lech lecha me´arcecha, me´moladetecha, ume´beit avicha, el haarec ašer areka...“ („Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem...“). Mystický výklad textu podľa kabaly znie: „Vystúp zo svojej mysle,  zo svojich pocitov a zo svojho rozumu a vstúp do svojej najvnútornejšej komnaty a ja ti ukážem cestu  k tvojmu vyššiemu Ja.“Inými slovami, to isté tvrdil aj antický Sokrates, ktorý inšpiroval, ako sme už spomenuli, mladého Džibrána.

Džibrán v lyrických prózach ponúka omnoho viac než hmatateľnú skutočnosť. Prebúdza našu predstavivosť väčšmi než ktorýkoľvek iný spisovateľ. Povzbudzuje nás, aby sme vnímali predovšetkým to, čo nie je našim zmyslom odkryté. Ježišovo posolstvo v Džibránovom podaní žiari pred naším vnútorným zrakom ako dúha, a ako odlesk letiaceho vtáka v lúčoch raňajšieho slnka nám prináša okamihy intuitívneho pochopenia. Ak sa otvoríme tvorivému pôsobeniu imaginácie, naše vedomie sa rozširuje a môžeme vnímať okolitý svet i seba v jednote, o ktorej hovoril Ježiš.

Keď sa Džibrána spytovali na extázu, odpovedal: „Extázu zažijete, keď ženiete svoju čriedu oviec  na zelenú pašu, keď uspávate dieťa a dotýkate sa jeho drobnej ruky, a keď básnik vo vás napíše posledný verš básne.“ Spomeňme aj slová fyzika Alberta Einsteina, ktorý považoval predstavivosť   za dôležitejšiu než vedomosti. Podľa neho: „Intuitívna myseľ je posvätný dar a rozumová myseľ je jej služobníkom. Vybudovali sme však spoločnosť, ktorá uprednostňuje služobníka na úkor posvätného daru.“

Zatiaľ čo Ježiš odkrýval človeku vesmír prítomný v duši človeka, kde nejestvuje čas a priestor, iný židovský učenec, Einstein, takmer dve tisícročia po ňom, skúmajúc kozmický časopriestor odkryl rovnaké zákonitosti vo svete hmoty. Už chápeme, ako to myslel Ježiš, keď hovoril „Otec a ja sme jedno.“

Máloktorá postava ľudských dejín vyvoláva v človeku toľko zvedavosti a záujmu ako Ježiš z Nazareta. Kladieme si otázky, kto to bol, čím bol a pýtame sa na jeho posolstvo. 
V parabole „Ukrižovaný“ Chalíl Džibrán napísal: „Ježiš neprišiel na zem učiť ľudí stavať veľkolepé kostoly  a katedrály. Prišiel, aby človeku ukázal, ako urobiť zo srdca chrám, z duše oltár a z našej mysle duchovného majstra.“ Vo svojom srdci sa s ním môžeme stretnúť každý deň. Ježiš bol ako vy a ako ja. Na rozdiel od nás, bol duchovne prebudený  a na náš život hľadel z kozmickej perspektívy. Zvestoval nám posolstvo radosti, učil, ako dosiahnuť to, po čom túžime.

 

PhDr. Marián Dujnič

vydavateľ a prekladateľ

Tabgha pri Galilejskom jazere

október 2005

 

 

Jezis_Tabgha2_web

 

 

Jezis_Peter_web

 • 2_Uzdrav_svoje_telo_2009web
 • 3_Mozete_si_VUZ_2011web
 • 4_Putovanie_rychlostou_lasky_obalka_maly_nahlad_w
 • Cajka_Jonathan_prebal_na_web
 • Hviezdne_pribehy_web
 • Jezis_Syn_cloveka_1web
 • Laska_sa_rodi_v_tebe_2011web
 • Love_God_OBALKA_web
 • MEDITACIE_2009web
 • Maly_Princ_web
 • Miluj_svoj_zivot_2011web
 • Modra_kvetina_web
 • Navrat_domu_web
 • Objavte_v_sebe_dobro_web
 • Piata_dohoda_web_2014
 • Premena_web
 • Prorok_web
 • Putnik_web
 • Scrolls_webstranka
 • Seagull_webstranka
 • Seven_Secrets
 • Sila_pozitivneho_myslenia_web
 • Splnenene zelania_web
 • Styri_mysteria_web
 • Tajna_rec_vaseho_tela
 • Tao_fyziky_webstranka
 • Tao_prirody_webstranka
 • Uzdrav_svoje_telo_2009web
 • Zazraky_2011web
 • Zivot_v_lske_zdrav_a_radosti_2010web
 • Zlomene_kridla_web
 • Zvestovatel_web